Είναι, όμως, πέρα για πέρα «αληθινά». Χωρίς, βέβαια, να είμαστε κι απόλυτα σίγουρα, κάποιος θαυματοποιός τα βοήθησε να αναδειχθούν, αλλά λογικά παράπονα δε θα υπάρξουν.Πηγή Πηγή: newscity1.net