Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη (Stulhofer, 2012) που είχε σκοπό να διερευνήσει τη σχέση του επαγγελματικού στρες με τα προβλήματα στη σεξουαλική ζωή. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 2.000 ανδρών από τη Νορβηγία, την Κροατία και την Πορτογαλία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες δήλωσαν λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική τους ζωή, συγκριτικά με τους άνδρες που δεν είχαν σημαντικές επαγγελματικές ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες είχαν σχεδόν τη διπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ένα ή περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Επιπλέον, οι ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν τον μηχανισμό που κάνει τις επαγγελματικές ανησυχίες να επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή. Φάνηκε ότι η σχέση των δύο οφείλεται στο γενικό άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Με άλλα λόγια, οι επαγγελματικές ανησυχίες επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή όταν ο άνδρας έχει γενικά επιβαρυμένη ψυχική διάθεση.

Ποιοι παράγοντες προστατεύουν τη σεξουαλική ζωή από τις αρνητικές επιδράσεις του επαγγελματικού άγχους;

Η μελέτη εντόπισε παράγοντες που μείωναν την πιθανότητα αναφοράς σεξουαλικών προβλημάτων ακόμη και όταν υπήρχαν επαγγελματικές ανησυχίες. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η συναισθηματική εγγύτητα με τη σύντροφο, το να έχουν παιδιά, καθώς και το υψηλό εισόδημα.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν διέφεραν σύμφωνα με το κοινωνικό ή πολιτισμικό περιβάλλον. Η παραπάνω μελέτη δείχνει πως η σεξουαλική ζωή των ανδρών μπορεί να πληγεί από τις επαγγελματικές ανησυχίες, αλλά οι συντροφικές και γονεϊκές σχέσεις έχουν προστατευτικό ρόλο.

Πηγή Πηγή: kamarinia.gr