Σε τρεις βασικές αλλαγές προχωρεί το υπ. Παιδείας στο σχέδιο «Αθηνά», που αφορά, μεταξύ άλλων συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολών.

Η πρώτη αλλαγή σχετίζεται με τη μη συγχώνευση τμημάτων της ξένης φιλολογίας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Αριστοτέλειο. Η αλλαγή αυτή προωθείται καθώς τόσο η ακαδημαϊκή όσο και η φοιτητική κοινότητα αντιδρούσε σθεναρά, τονίζοντας την υποβάθμιση που θα υποστούν οι εν λόγω σχολές σε ενδεχόμενη συγχώνευση.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε ένα νέο, Τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με πέντε κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ιταλικής Γλώσσας, 5. Ισπανικής Γλώσσας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τα τμήματα ψυχολογίας. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο «Αθηνά» προέβλεπε απορρόφηση του Προγράμματος Ψυχολογίας το οποίο όμως παρείχε αυτόνομο πτυχίο και είχε χωριστούς εισακτέους από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο οποίο και ανήκε. Με τις νέες αλλαγές, το Πρόγραμμα Ψυχολογίας τελικά δεν απορροφάται, αλλά αναβαθμίζεται. Συγκεκριμένα γίνεται ξεχωριστό Τμήμα Ψυχολογίας.

Τέλος δεν θα συγχωνευθούν τα Τμήματα Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας των ΤΕΙ.

Πηγή Πηγή: zougla.gr