Προσωρινή ή και οριστική παύση (ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης και την οικονομική ζημία που προκαλείται) θα επιβάλουν εντός μηνός -και ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία- οι διοικήσεις των Ταμείων στους επίορκους υπαλλήλους. Την αυτοτελή και άμεση δίωξη των επίορκων προβλέπει διάταξη νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε αντικατάσταση του σημερινού καθεστώτος των χρονοβόρων «εσωτερικών» διαδικασιών (ΕΔΕ) που προβλέπονται για τη διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς και την απομάκρυνση των υπαλλήλων.

Την ύπαρξη «κενών» στο ισχύον πλαίσιο επικαλέστηκε και η διοίκηση του ΙΚΑ με αφορμή το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη απολυθεί οι προφυλακισμένοι - διωκόμενοι υπάλληλοι του ΙΚΑ Καλλιθέας, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Ημερησία». Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο, οι υπάλληλοι τέθηκαν σε αργία στις 14 Μαρτίου του 2012 (μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας) στερούμενοι, όπως ο νόμος ορίζει, το 50% των αποδοχών τους. Η έρευνα της διεύθυνσης επιθεώρησης του ΙΚΑ, λόγω της πληθώρας των καταγγελιών, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και οι απολογίες των κατηγορουμένων τον... Ιανουάριο του 2013. «Η οριστική τους παύση θα αποφασιστεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου», κατέληξε η ανακοίνωση. Το σχέδιο νόμου καθιερώνει:

1. Αυτοτελή διοικητική κύρωση (έως και οριστική παύση) για τους υπαλλήλους που με μη σύννομη συμπεριφορά, κατά παράβαση των νομίμων καθηκόντων τους συντέλεσαν στην παράνομη χορήγηση επιδόματος, σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής παροχής, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος (περιλαμβάνονται και οι γιατροί). Προβλέπεται ρητά η καταγγελία της σύμβασης με τον φορέα στον οποίο ανήκει «όταν πρόκειται για κατ' εξακολούθηση ή υποτροπιάζουσες συμπεριφορές», καθώς και η καταβολή προστίμου «ίσου με το ύψος της οικονομικής ζημίας την οποία προκάλεσε στον εκάστοτε φορέα».

2. Ταχεία διερεύνηση των υποθέσεων: «Εντός δύο ημερών από τη με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, το αρμόδιο όργανο διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, με μία μόνο δυνατότητα ισόχρονης παράτασης». Στην περίπτωση που η ΕΔΕ καταλήξει σε επαρκείς ενδείξεις ενοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ημερών από τη διαβίβασή της στο αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται πειθαρχικά ο υπάλληλος, εκδίδεται η απόφαση με την οποία επιβάλλεται η διοικητική ποινή. Κατ' αντιστοιχία και στην περίπτωση καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, ακόμα και πρώτου βαθμού, εκδίδεται εντός της ίδιας, διήμερης αποκλειστικής προθεσμίας η σχετική απόφαση επιβολής της διοικητικής ποινής.

3. Αποκατάσταση του υπαλλήλου μόνο αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

4. Ποινές για όσους συγκαλύπτουν παραλείποντας ή καθυστερώντας τη διενέργεια ΕΔΕ και την επιβολή κυρώσεων (θα διώκονται για παράβαση καθήκοντος).

Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και ειδική ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες (για αμέλεια) και τουλάχιστον ενός έτους «εφόσον η πράξη του υπαλλήλου δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη», καθώς και η αποκατάσταση της ζημίας η οποία προκλήθηκε στα Ταμεία.

Πηγή Πηγή: zougla.gr