Όλοι δίστασαν στην αρχή, αλλά μετά προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν.Πηγή Πηγή: psaxoulenios.blogspot.com