Ποιοι δανειολήπτες θα έχουν δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση. Ασφαλιστικές δικλείδες αναζητά η τρόικα

Ρύθμιση-ανάσα για περίπου 150.000 δανειολήπτες (με στεγαστικά ή καταναλωτικά ενυπόθηκα δάνεια) προωθεί η κυβέρνηση, με την τρόικα όμως να ζητεί την καθιέρωση ασφαλιστικών δικλίδων, που θα αποτρέψουν την κατάχρηση της ρύθμισης.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που είναι ενήμεροι, αλλά η μείωση των εισοδημάτων τους ενδέχεται να «κοκκινίσει» τα δάνειά τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση θα έχουν:

Α. Μισθωτοί-συνταξιούχοι-επαγγελματίες με έως δύο εργοδότες (μπλοκάκια):

Με εισοδηματικές απώλειες από 1.1.2010 άνω του 35%. Με φορολογητέο εισόδημα σήμερα ώς 25.000 ευρώ. Με προσημειωμένο ακίνητο αντικειμενικής αξίας ώς 180.000 ευρώ.

Β. Άνεργοι – ευπαθείς ομάδες

Με προσημειωμένο ακίνητο αντικειμενικής αξίας ώς 200.000 ευρώ.

Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα μπορούν να μειώσουν τη δόση του δανείου τους στο 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους για περίοδο τεσσάρων ετών.

Πηγή Πηγή: voria.gr