Μια διεθνής ερευνητική ομάδα ανέδειξε έναν πολύ ενδιαφέροντα μηχανισμό σύνδεσης του θηλυκού εγκεφάλου και της σεξουαλικής πράξης. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη που εμπεριέχεται στο σπέρμα κι επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία του θήλεος θηλαστικού, έτσι ώστε να παρακινεί την ωοθηλακιορρηξία. Το ίδιο πρωτεϊνικό μόριο επίσης βρέθηκε να ρυθμίζει την ανάπτυξη, τη διατήρηση κ την επιβίωση των νευρικών κυττάρων.

Οι αδένες που παράγουν τις ορμόνες του φύλου στα αρσενικά θηλαστικά είναι και αυτοί που παράγουν το σπερματικό υγρό. Μέχρι στιγμής, υπάρχει περιορισμένη γνώση αναφορικά με τον ρόλο του σπερματικού υγρού και των αδένων που το παράγουν. Τα αποτελέσματα της μελέτης όμως δείχνουν πως οι αδένες αυτοί παράγουν σε μεγάλες ποσότητες μια ορμόνη που έχει άμεση επίδραση στον εγκέφαλο του θήλεος.

Η μελέτη εγείρει επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα αναφορικά με τη γονιμότητα σε ανθρώπους και θηλαστικά. Οι ερευνητές βρήκαν πως μια πρωτεΐνη την οποία ονομάζουν παράγων πρόκλησης της ωορρηξίας (OIF) είναι παρούσα σε όλα τα είδη θηλαστικών που έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής. Συνέκριναν τον OIF με χιλιάδες άλλες πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένου και του νευροτροφικού παράγοντα αύξησης των νεύρων (NGF), και προς μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν ότι πρόκειται για το ίδιο μόριο. Η επίδραση του NGF, μάλιστα, στα θήλεα δεν είχε αναγνωριστεί πιο πριν.

Αν και ο παράγοντας OIF /NGF μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε ζώο ξεχωριστά, οι ερευνητές βρήκαν ότι υπάρχει σε όλα τα θηλαστικά που έχουν μελετήσει, από τα λάμα, τα βοοειδή, τα κοάλα, τους χοίρους, τα κουνέλια και τα ποντίκια μέχρι και τους ανθρώπους. Το εύρημα αυτό μπορεί να σημαίνει πως ο παραπάνω παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή όλων των θηλαστικών και φυσικά εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τις διαφορές της λειτουργίας του στα διάφορα είδη, καθώς και με τον μηχανισμό δράσης και την κλινική του σημασία στην ανθρώπινη υπογονιμότητα.

Ο OIF/NGF μέσα στο σπέρμα λειτουργεί ως ένα ορμονικό σήμα που μεταφέρεται μέσα από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου και την υπόφυση του θήλεος και ενεργοποιεί την απελευθέρωση ορμονών που με τη σειρά τους δίνουν το σήμα στις ωοθήκες να απελευθερώσουν ένα ή περισσότερα ωάρια, ανάλογα με το είδος. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα λάμα και τα βοοειδή. Στα λάμα βρήκαν ότι το ερέθισμα για την ωορρηξία δίνεται από την εκσπερμάτιση, ενώ στα βοοειδή, όπως και στους ανθρώπους, δίνεται από μια τακτική αύξηση του επιπέδου των ορμονών.

Οι δύο παράγοντες, ο OIF και ο NGF, συγκρίθηκαν με διάφορες τεχνικές από τους επιστήμονες και βρέθηκε ότι έχουν το ίδιο μέγεθος και την ίδια επίδραση στα διάφορα είδη.

Η ιδέα ότι μια ουσία στο σπέρμα έχει άμεση επίδραση στον θηλυκό εγκέφαλο είναι νέα. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης διευρύνουν την κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την ωορρηξία, ενώ παράλληλα θέτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τη γονιμότητα.

Πηγή Πηγή: newscity1.net