Μερικοί τα προτιμάμε φυσικά.Μέσα σε αυτούς και εμείς…Πηγή Πηγή: newscity1.net