Αν ένας υποψήφιος έχει οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του και έχει διαπιστώσει ότι έχει κάνει λάθος έχει τη δυνατότητα με την ακόλουθη διαδικασία να ακυρώσει το υποβληθέν μηχανογραφικό και να καταθέσει καινούργιο.

Παραθέτουμε σχετικό κείμενο με οδηγίες: Ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο του.

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο και πλέον το Μηχανογραφικό Δελτίο θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο).

Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή, να τροποποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου). Αυτή η διαδικασία θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ως τις 12-7-2013 και ΜΟΝΟ τις ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια , δηλαδή : Τρίτη 2-7-2013, Παρασκευή 5-7-2013, Τρίτη 9-7-2013 καθώς και Παρασκευή 12-7-2013.

Πηγή Πηγή: picantiko.blogspot.gr