Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα η έλλειψη ύπνου επηρεάζει ένα τμήμα του εγκεφάλου που ρυθμίζει την αυτοσυγκράτηση με αποτέλεσμα το άτομο να έχει πολύ χαμηλές αντιστάσεις στους πειρασμούς!

Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου παράγεται μια ουσία, η γλυκόζη, που ρυθμίζει τον αυτοέλεγχο και χάρη στην κατανάλωσή της μπορεί ο οργανισμός να συγκρατείται και να ελέγχεται.

Όταν όμως υπάρχει έλλειψη ύπνου, τότε η ουσία αυτή δεν υπάρχει σε αρκετή ποσότητα. Ο καθηγητής Christopher Barnes και οι συνάδελφοί του βρήκαν πως μόνο 22 λεπτά ύπνου παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε κάποιος να μην πέσει στον πειρασμό να κερατώσει.

Πηγή Πηγή: kamarinia.gr