“Ο μέσος όρος της ταχύτητας σύνδεσης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών στο διαδίκτυο, μέσω των επίγειων σταθερών γραμμών, είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις ονομαστικές τιμές, τις οποίες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι συνήθως προβάλλουν στις διαφημίσεις τους”, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τα αναλυτικά δεδομένα online ποιοτικής μέτρησης που ξεκίνησε πριν απ περίπου ενάμιση χρόνο.

Η πρώτη δημοσιοποίηση των στοιχείων της πανευρωπαϊκής μελέτης, η οποία διεξάγεται απ τη βρετανική εταιρεία μετρήσεων SamKnows υπό την αιγίδα της Κομισιόν, επιβεβαιώνει αυτό που οι περισσότεροι καταναλωτές βιώνουν καθημερινά: Οι πραγματικές ταχύτητες σύνδεσης στο Ίντερνετ υστερούν σημαντικά από τις ανώτατες ονομαστικές τιμές, καθώς ειδικά στην περίπτωση των πλέον διαδεδομένων xDSL γραμμών οι φυσικοί περιορισμοί - όπως η απόσταση από το κέντρο του παρόχου, η κατάσταση του δικτύου ή ακόμη και της καλωδίωσης στον χώρο του συνδρομητή - επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα σύνδεσης. Έτσι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην ταχύτητα “κατεβάσματος”, τα 24 Mbps που είναι η θεωρητική, μέγιστη τιμή σε μια ADSL σύνδεση να υποβαθμίζονται σημαντικά -και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η έρευνα της SamKnows βασίζεται στη συμμετοχή περισσότερων από 9.000 νοικοκυριών σε 30 χώρες της Ευρώπης.

Όσοι συμμετέχουν στην έρευνα παραλαμβάνουν και εγκαθιστούν παράλληλα με τα τερματικά σύνδεσης τους ένα ειδικά προσαρμοσμένο ρούτερ (η SamKnows το ονομάζει “λευκό κουτί”), το οποίο μετρά διαρκώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύνδεσής τους, όπως η πραγματική ταχύτητα “κατεβάσματος” και “ανεβάσματος”, η απώλεια δεδομένων και ο χρόνος απόκρισης. Ο καταναλωτής που εθελοντικά να συμμετέχει στην έρευνα δηλώνει τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο στον οποίο είναι συνδρομητής, όπως και τις ονομαστικές ταχύτητες της σύνδεσής του, προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων.

“Αυτή είναι η πρώτη φορά που η διαφορά μεταξύ διαφημιζόμενων και πραγματικών ταχυτήτων στις ευρυζωνικές συνδέσεις επιβεβαιώνεται από συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, πιθανότατα λόγω διαφορετικών διαφημιστικών πρακτικών”, σχολίασε η Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνοντας: «Οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερο αυτού του είδους τα δεδομένα ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές. Λαμβάνουμε τα πρώτα αποτελέσματα ως μια ακόμη απόδειξη της ανάγκης για μια πραγματικά ενιαία αγορά”.

Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά, ο μέσος όρος της ταχύτητας των xDSL συνδέσεων καταγράφεται πανευρωπαϊκά στο 63,3% της προβαλλόμενης από τους παρόχους. Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στις καλωδιακές και συνδέσεις οπτικής ίνας, όπου οι αντίστοιχες τιμές είναι στο 91,4% και 84,4% επί των ονομαστικών ταχυτήτων. Έτσι, ο μέσος όρος “κατεβάσματος” στις xDSL συνδέσεις στις ώρες αιχμής (7 με 11 το βράδυ τις καθημερινές) είναι στα 7,23 Mbps, στις καλωδιακές συνδέσεις φτάνει στα 33,08 Mbps και στην οπτική ίνα (εκεί όπου υπάρχει δίκτυο μέχρι την πόρτα του τελικού καταναλωτή) στα 41,02 Mbps.

Συνολικά ο πανευρωπαϊκός δείκτης “κατεβάσματος” στις ώρες αιχμής φτάνει τα 19,47 Mbps, ανταποκρινόμενος κατά 74% στη μέση προβαλλόμενη από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ταχύτητα.

Σημειώνεται ότι στις συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTx) έχουν προσμετρηθεί και αυτές της τεχνολογίας VDSL. Πιο κοντά στις ονομαστικές είναι οι ταχύτητες “ανεβάσματος”, φτάνοντας το 88% επί των προβαλλόμενων από τους παρόχους τιμών, με έναν συνολικό μέσο όρο στα 6,20 Mbps. Και εδώ οι συνδέσεις οπτικής ίνας σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις με μέσο όρο στις ώρες αιχμής τα 19,8 Mbps. Ακολουθούν οι καλωδιακές συνδέσεις με 3,68 Mbps και υπολείπονται οι xDSL με 0,69Mbps.

Από την Ελλάδα καταγράφεται η συμμετοχή 211 εθελοντών (209 με xDSL συνδέσεις και μόλις 2 σε οπτική ίνα). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η μέση ταχύτητα “κατεβάσματος” στη χώρα μας τις ώρες αιχμής (στις xDSL συνδέσεις) ανταποκρίνεται στο 48,6% της προβαλλόμενης από τους παρόχους και μετριέται στα 9,1 Mbps, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που καταγράφεται στα 7,23 Mbps. Από την άλλη οι ταχύτητες ανεβάσματος εμφανίζονται κοντά στις προβαλλόμενες (82,2%), με μέσο όρο τα 0,8 Mbps.

Οι online μετρήσεις θα συνεχιστούν για ενάμιση χρόνο ακόμα, με στόχο τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν να ανταποκρίνονται σε ένα διάστημα τριών ετών. Όσοι εθελοντές συμμετέχουν στην έρευνα, μπορούν μέσω εφαρμογής για iOS και Android συσκευές να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της σύνδεσής τους.

Πηγή Πηγή: newscity1.net