Πάλι κάτι από τα παλιά, με Νίκη Κάρτσωνα σε φωτογραφίες που σε αφήνουν με ανοικτό το στόμα.

Πηγή Πηγή: tsantiri.gr