Δείτε δύο γυναίκες που έχουν βρει τον τρόπο στηρίζονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα χέρια τους.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν αντί για τα χέρια τους, χρησιμοποιούν... τα ?????έρια τους...
Πηγή Πηγή: coolaristo.blogspot.gr