Περαιτέρω μείωση εμφάνισαν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων το Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Το μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων διαμορφώθηκε... στο 2,76% από 2,81% που ήταν τον Ιανουάριο.Όσον αφορά στο επιτόκιο με συμφωνημένη διάρκεια, το οποίο αντιστοιχεί στο επιτόκιο ταμιευτηρίου, η αποκλιμάκωση ήταν μεγαλύτερη καθώς διαμορφώθηκε στο 4,49% από 4,59% αντιστοίχως.

Όσον αφορά στα επιτόκια χορηγήσεων τα στοιχεία της Τράπεζας δείχνουν ότι το μέσο επιτόκιο όλων των δανείων μειώθηκε τον Φεβρουάριο στο 5,79% από 5,88% που ήταν τον Ιανουάριο. Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Φεβρουάριο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 8,10%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε άνοδο κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 7,52%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,02%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,08 % στο 7,36% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αλλά πτώση κατά 0,13% στο 6,16% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και πτώση κατά 0,56% στο 5,84% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στο 3,04%.

Πηγή Πηγή: e-typos.com