«Διώξτε το σκάρτο προσωπικό. Τελειώστε τους». Τη φράση αυτή άκουσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης από τους ελεγκτές της τρόικας κατά την τελευταία συνάντηση που είχαν μαζί του.

Η πίεση της τρόικας για ...

άμεση απομάκρυνση των επίορκων, αλλά και ανεπαρκών υπαλλήλων είναι δεδομένη, καθώς τα τελευταία χρόνια κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούν στην Αθήνα, έχουν κουραστεί να ακούνε δεσμεύσεις που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν.

Πόσο αληθές είναι όμως ότι ασκήθηκε πίεση για άμεση απομάκρυνση 7000 επίορκων, απαίτηση μάλιστα που η μη εκπλήρωσή της θα οδηγούσε σε μπλοκάρισμα της δόσης του Μαρτίου;

Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν υπήρξε αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό πριν τελεσιδικήσουν οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Εξίσου δύσκολη είναι και η απομάκρυνση των αδικαιολογήτως απόντων υπαλλήλων, αν και ήδη εντατικοποιούνται οι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό τους.

Πηγή Πηγή: imerisia.gr