Τις διαδικασίες πρόσληψης 2.322 νέων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα προωθεί ο ΟΑΕΔ. Οι αναγγελίες των θέσεων διατίθενται κατά ειδικότητα, κωδικό, εκπαιδευτική βαθμίδα και κατά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης). Δείτε τους πίνακες αναλυτικά...


Πηγή Πηγή: parapona-rodou.blogspot.com