Eπίσημη «εκτίναξη» των επισφαλειών στο 22,5% πριν από πέντε μήνες. Στο 30% εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν οι επισφάλειες των τραπεζών φέτος σύμφωνα με πηγές από την... Τράπεζα της Ελλάδος και μία μέρα μετά την έκθεση του διοικητή της. Eπίσημη «εκτίναξη» των επισφαλειών στο 22,5% πριν από πέντε μήνες αναφέρει η έκθεση του κ. Προβόπουλου, δίνοντας στη δημοσιότητα τον ρυθμό αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 16% στα τέλη Δεκεμβρίου 2011.

Ως προς τα επίσημα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2012, εντονότερα αυξήθηκε ο λόγος των καταναλωτικών δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των καταναλωτικών δανείων, ο οποίος διαµορφώθηκε σε 36,3% το Σεπτέµβριο του 2012 από 28,8% το ∆εκέµβριο του 2011. Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον αντίστοιχο λόγο τόσο για τα επιχειρηµατικά (Σεπτέµβριος 2012: 21,0%, ∆εκέµβριος 2011: 14,2%) όσο και για τα στεγαστικά δάνεια (Σεπτέµβριος 2012: 20,2%, ∆εκέµβριος 2011: 14,9%).

Ανακεφαλαιοποίηση

Σε ότι αφορά την πορεία ανακεφαλαιοποίησης, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος εστίασε την προσοχή του στο στόχο για ολοκλήρωση του εγχειρήματος τον Απρίλιο του 2013. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών που κρίθηκαν βιώσιμες από την αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και ως εκ τούτου έλαβαν προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διατήρηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας σε επίπεδα ανώτερα των ελάχιστα απαιτούμενων.

Τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης περιλαμβάνουν την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων χρηματοδοτικών μέσων (contingent convertible bonds - CoCos) και την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου.

Οσον αφορά τη διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των τραπεζών και την αποφυγή κρατικοποίησης, οι ιδιώτες μέτοχοι θα πρέπει να καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νεοεκδοθησόμενων κοινών μετοχών ώστε να έχουν τον έλεγχο των συστηµικών τραπεζών.

Μη συστημικές

Οι υπόλοιπες τράπεζες, οι μη συστημικές, θα πρέπει σύμφωνα με το Μνημόνιο να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια έως το τέλος Απριλίου του 2013 .Μπορούν επίσης να συγχωνευθούν µε άλλες τράπεζες, εφόσον καταθέσουν ένα αξιόπιστο Επιχειρησιακό Σχέδιο και ικανοποιήσουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους µέχρι τον Απρίλιο του 2013. Αν οι ιδιώτες επενδυτές δεν στηρίξουν αυτές τις τράπεζες, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για µια οµαλή διαδικασία εξυγίανσης µέχρι τον Ιούνιο του 2013, κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τα συµφέροντα των καταθετών. Όπως έχει γράψει το "R" οι τράπεζες αναμένουν και επισήμως το πράσινο φως από την τρόικα για να γίνουν οι αυξήσεις κεφαλαίου μέχρι τον Ιούλιο.

Επαρκεί

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει την πεποίθηση ότι το συνολικό ποσό των 50 δισεκ. ευρώ που έχει ήδη προβλεφθεί, επαρκεί για να καλύψει το κόστος ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τοµέα την περίοδο 2012 - 2014. Σηµειώνεται ότι το ποσό αυτό περιλαµβάνει και ένα απόθεµα ασφαλείας για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων εξελίξεων που θα µπορούσαν να αυξήσουν τις κεφαλαιακές ανάγκες. Αλλωστε, οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο των ελληνικών εµπορικών τραπεζών εκτιµώνται σε 40,5 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισεκ. ευρώ αντιστοιχούν στις τέσσερις συστηµικές τράπεζες.

Πεπραγμένα

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα πεπραγμένα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περσινή χρήση. Με βάση τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2012, οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εµφάνισαν ζηµίες (µετά από φόρους) ύψους 5,7 δισεκ. ευρώ και οι τραπεζικοί όµιλοι ζηµίες ύψους 5,1 δισεκ. ευρώ (έναντι ζηµιών 4,7 δισεκ. ευρώ και 4,3 δισεκ. ευρώ αντιστοίχως την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2011 ).

Οπως χαρακτηρηστικά αναφέρεται, το 2012 το τραπεζικό σύστηµα δέχθηκε αυξηµένες πιέσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά του. Παράλληλα, καταγράφηκε και περαιτέρω χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων. Ομως, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, οι ενέργειες της Πολιτείας και της Τράπεζας της Ελλάδος εξασφάλισαν ότι κανένας καταθέτης δεν έχασε ούτε ένα ευρώ από τις αποταµιεύσεις του. Αποτελεί επίσης επίτευγµα το γεγονός ότι ικανοποιήθηκε πλήρως και χωρίς τεχνικά προβλήµατα η ζήτηση µετρητών εκ µέρους του κοινού.

Μέτρα εξυγίανσης

Κοµβικής σηµασίας για το µέλλον του τραπεζικού συστήµατος αποτέλεσαν η ολοκλήρωση της µεταβατικής ανακεφαλαιοποίησης των συστηµικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) και η σταδιακή προσαρµογή του συστήµατος, µέσω εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης και της αξιοποίησης συνεργειών, στις νέες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί.Η αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατος και η παράλληλη κεφαλαιακή του ενίσχυση αποτελούν σημαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που συµβάλλουν αποφασιστικά στη σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και συνιστούν προϋποθέσεις για ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας. Ήδη η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αποτελεί ένα πρώτο σηµάδι θετικής αποτίµησης των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστηµα

Πηγή Πηγή: reporter.gr